Οι καθρέπτες Mirox 3G της AGC παράγονται σύμφωνα με την τεχνολογία 3ης γενιάς.  Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας, της αντοχής, της επεξεργασίας των επιδόσεων και της φιλικότητας προς στο περιβάλλον.

  • Η AGC είναι η κάτοχος της πατέντας παραγωγής καθρεπτών τεχνολογίας Mirox 3G.
  • Οι καθρέπτες Mirox 3G είναι φιλικοί προς το περιβάλλον, γιατί δεν περιέχουν χαλκό και φορμαλδεΰνη.
  • Οι καθρέπτες Mirox 3G είναι σύμφωνοι με το πρότυπο ROHS (< 0,1% μόλυβδο).
  • 70% λιγότεροι διαλύτες από τις προηγούμενες γενιές καθρεπτών.
  • Οι καθρέπτες Mirox 3G είναι 10 φορές πιο ανθεκτικοί, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
  • Οι Οικολογικοί καθρέπτες 3ης γενιάς είναι 3 φορές πιο ανθεκτικοί στις γρατσουνιές από τους κοινούς καθρέπτες.
  • Είναι συμβατός με 2 φορές περισσότερες κόλλες.