Διαθέτουμε  Plexiglass και πολυκαρβουνικα συμπαγές σε όλα τα πάχη και χρώματα που είναι διαθέσιμα ,όπως και αναλαμβάνουμε ειδικές κατασκευές,και τοποθέτηση αυτών.

Όπως γκισεδες ,διαχωριστικά,προθήκες,κουτιά κλπ